Picture the Sky: Cosmic Code, Images, and Imaginaries

PhD defence by Nanna Debois Buhl.

 

This practice-based artistic research project Picture the Sky: Cosmic Code, Images, and Imaginaries explores depictions and investigations of space in the overlap of scientific, aesthetic, and speculative realms, in order to rethink well known histories of space travel, computation, art, and astronomy to nurture more complex historical and material textures.

A central strand of the project is to consider the image as a tool to map and to speculate with. Via scientific solar photographs, historical spectrograms, speculative artistic celestographs, and computer-generated astronomical models, I investigate how visual perceptions of the cosmos have influenced our worldviews over the past centuries. I address how art and science function as categories and knowledge systems, but I operate in a space where the borders between art, science, and speculation overlap in fuzzy ways. Theoretically, the project combines new materialist thinking (Bennett, Marks, Monteiro, Plant), with theories of media ecology and media archeology (Fuller, Parikka, Galloway, Rahm and Skågeby), feminist science and technology studies (Haraway, Hayles, Barad, van der Tuin, Le Guin, Zylinska) and glitch feminism (Laboria Cuboniks, Russel, Menkman).

Through making and reflecting upon images, I set the following questions in orbit: How can we become more attentive to the complexities of history if we look at the work and people that were omitted from traditional narratives of astronomy and space travel? How can we, through studies of their photography, coding, and weaving, conceive of new ways of thinking about relationships between art, craft, and science; between the analog and the digital? And how can we, through these images and objects that make the world visible in new ways, imagine different futures?

The project culminates in an artist’s book, a solo exhibition at Kunsthal Aarhus which contains photographs, films, weavings, installations, and algorithm-based works, as well as a public commission at the Steno Diabetes Center, Aarhus University Hospital. The project thus combines a production of artworks, a thinking through them, and a meta-reflection on what their materials and technologies signify (at different times).

The PhD project was developed at The Royal Danish Academy of Fine Arts, University of Copenhagen and Massachusetts Institute of Technology and financed by the Novo Nordisk Foundation.

 

 

Dette praksisbaserede kunstneriske forskningsprojekt Picture the Sky: Cosmic Code, Images, and Imaginaries udforsker afbildninger og undersøgelser af himmelrummet i skæringspunktet mellem videnskabelige, æstetiske og spekulative sfærer med det formål at genoverveje velkendte historier om rumrejse, computerteknologi, kunst og astronomi for at kultivere mere komplekse historiske og materielle teksturer.

En central dimension i projektet er at betragte billedet som et værktøj til kortlægning og spekulation. Via videnskabelige solfotografier, historiske spektrogrammer, spekulative kunstneriske celestografier og computergenererede astronomiske modeller undersøger jeg hvordan visuelle opfattelser af kosmos har påvirket vores verdenssyn gennem de seneste århundreder. Jeg adresserer hvordan kunst og videnskab fungerer som kategorier og videns-systemer, men jeg opererer i et rum hvor grænserne mellem kunst, videnskab og spekulation er slørede. Teoretisk trækker projektet på nymaterialistisk tænkning (Bennett, Marks, Monteiro, Plant), teorier om medieøkologi og mediearkæologi (Fuller, Parikka, Galloway, Rahm and Skågeby), feministiske teknologi- og videnskabsstudier (Haraway, Hayles, Barad, van der Tuin, Le Guin, Zylinska) og glitch-feminisme (Laboria Cuboniks, Russel, Menkman).

Gennem en skabning af og en refleksion over billeder sender jeg følgende spørgsmål i kredsløb: Hvordan kan vi blive mere opmærksomme på historiske kompleksiteter, hvis vi ser på det arbejde og de mennesker der ofte udelades i traditionelle fortællinger om astronomi og rumrejse? Hvordan kan vi gennem studier af deres fotografi, programmering og vævning finde nye forståelser af forhold mellem kunst, håndarbejde og videnskab; mellem det analoge og det digitale? Og hvordan kan vi, gennem disse billeder og objekter som gør verden synlig på nye måder, forestille os andre fremtider?

Projektet kulminerer i en kunstnerbog, en soloudstilling på Kunsthal Aarhus der indeholder fotografier, film, vævninger, installationer og algoritme-baserede værker, samt en offentlig udsmykning på Steno Diabetes Centeret, Aarhus Universitetshospital. Således kombinerer projektet en produktion af kunstværker, en tænkning der udspringer heraf og en metarefleksion over hvilke betydninger værkernes materialer og teknologier rummer (på forskellige tidspunkter). 

Ph.d.-projektet er udviklet på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Københavns Universitet og Massachusetts Institute of Technology og finansieret af Novo Nordisk Fonden.

 

Assessment committee

  • Associate Professor Kristin Veel, Chair (University of Copenhagen)
  • Curator and Head of Arts Monica Bello (CERN)
  • Senior Curator Tominga Hope O'Donell (Munch Museum in Oslo)

Head of Defence

  • Professor Mette Sandbye (University of Copenhagen)

Copies of the thesis will be available at:

  • Copenhagen University Library, KUB South Campus, Karen Blixens Plads 7
  • The Black Diamond, Søren Kierkegaards Plads 1