Forum Lectures #12: Kirsten Dufour & Hellen Lassen

1970ernes feministiske organisering i billedkunsten - En samtale med billedkunstnerne Hellen Lassen og Kirsten Dufour

Lejren fra "Damebilleder", Rådskælderen på Charlottenborg, København d. 10.-24. april 1970

Snarere end forsøget på at finde et fælles æstetisk udtryk for en ny kvindebevidsthed, var det den kollektive organisering, der samlede den feministiske kunst i 1970erne. Overordnet set kan den mangfoldighed af kunstnerisk aktivitet, som den feministiske modkultur fostrede, ifølge Drude Dahlerup karakteriseres af fire principper: anti-professionalisme, kollektivt projekt, ikke noget skel mellem kunst og politik og opgøret med mandsdominansen (Dahlerup, 1998). Denne samtale tager udgangspunkt i feministisk organisering omkring kollektive udstillinger i 1970erne, for at diskutere hvordan disse fire principper på godt og ondt reflekteres i billedkunsternes kollektive organisering og redaktionelle arbejde, i deres solidaritetsstrategier og i opgør med både en mandsdomineret kunstverden og kvindebevægelsens til tider manglede forståelse for kunstnerisk arbejde, samt en åbning mod socialt engagement hinsides disse kategorier. Dette gøres med udgangspunkt i årtiets måske mest markante danske (kvinde)udstillinger: Damebilleder (1970), organiseret af Lene Bille, Marie Bille, Rikke Diemer, Kirsten Dufour, Kirsten Justesen, Jytte Keller, Jytte Rex og Birgitte Skjold Jensen, der udgjorde den kvindelige del af Kanonklubben – en professorløs afdeling på kunstakademiet - , og Kvindeudstillingen på Charlottenborg i 1975, som bestod af udstillingsprojekter af to forskellige grupper, hvor en serie af installationer og tableauer i stueetagen af gruppen Rejsning dannede grundlag for en feministisk kritik af samfundet, og gruppen ’XX’ på første sal arrangerede en udstilling ud fra et princip om åbenhed og tillid overfor hinandens forskelligheder i gruppen.

Hvor Damebilleder siges at være en af de første feministiske udstillinger, og fandt sted simultant med de første rødstrømpeaktioner i Danmark, er Kvindeudstillingen kendt for at være 70ernes store manifestation af ’kvindekunst’, og ofte beskrevet som ’et stort broget fællesbillede’ (Billedet som Kampmiddel, 1977). I en samtale mellem Kirsten Dufour og Hellen Lassen, som var deltagende i henholdsvis udstillingen i 1970 og udstillingen i 1975, vil vi undersøge hvordan de feministiske bevægelser fra 1970erne fik betydning for kunstbegrebet og for de kvindelige kunsterne, spørge til de mindre dokumenterede aktiviteter i feministisk billedkunst i samme periode og spekulere over, hvorvidt vi kan se kontinuiteter fra 1970erne til feministiske, solidariske og separatistiske bestræbelser i samtidskunsten.

Biografier

Billedkunstneren Kirsten Dufour var som studerende ved Kunstakademiet i 60’erne og en del af Kanonklubben, en professorløs afdeling på Kunstakademiet med vægt på gruppeaktivitet og situationsbestemt kunst, og var i den forbindelse en del af udstillingen Damebilleder. Dufour har gennem hele sin karriere opsøgt og udfordret de kollektive tilblivelses- og arbejdsprocesser. Blandt andet ved etablering af YNKB, der står for Ydre Nørrebros Kunst og Kulturbureau, hvor hun samarbejder og skaber på tværs af generationer og genrer. Dufour modtog sammen med sin mand Finn Thybo Andersen Eckersberg Medaljen i 2010, og blev i 2016 modtager af Statens Kunstfonds hædersydelse.

Billedkunstneren Hellen Lassen læste Kunsthistorie ved Københavns Universitet, da hun var med til at organisere Kvindeudstillingen på Charlottenborg i 1975. Lassen er tidligere kunstkritiker ved Information og Politiken, samt forfatter til adskillige bøger og artikler om kunst. Hun har side 1975 udstillet på gallerier og museer i Danmark bl.a. Ny Carlsberg Glyptotek, Fyns Kunstmuseum, Charlottenborg, Sofienholm, Galleri Deco, Galleri Lisse Bruun og Museet for Samtidskunst.

Forum Lectures

Forum Lectures er en række af forelæsninger og samtaler af og med danske og internationale tænkere og kulturarbejdere, der reflekterer over hvordan kunsten medskaber fællesskaber. Forum Lectures er åbent for alle og finder sted hver sidste tirsdag i måneden kl 17-19.  

Vært for initiativet er Ny Carlsbergfondets forskningscenter Kunsten som Forum. Centrets forskere er bl.a. optagede af kunstens infrastrukturer, kollektive produktionsformer, forbindelser mellem politisk teori og æstetikteori, forsamlende kurateringsstrategier, dematerialiseret kunst, strategisk separatisme og temporalitet i digital kunst.

Begivenheden er gratis og åben for alle interesserede.