Invitation

Kære potentielle bidragsyder til Mapping Colonial Copenhagen,

Vi kontakter dig i forbindelse med et open access-arkiv projekt som skal lanceres i den digitale kulurarvsportal Europeana den 31. maj 2017. Projektet, Mapping Colonial Copenhagen, skal skabe et interaktivt kort over København og tydeliggøre byens koloniale fortid, blandt andet ved hjælp af billeder, tekster og lyd i Europeanas samlinger.  

1. Hvorfor vi kontakter dig:

Vi kontakter dig fordi vi ved at du har beskæftiget dig med Københavns koloniale arv eller har udvist interesse i crowdsourcing af viden. Vi vil gerne invitere dig til at bidrage til ”Mapping Colonial Copenhagen” med tekst, billeder, lyd eller film. Dit bidrag vil blive krediteret og der er mulighed for at linke fra Mapping Colonial Copenhagen tilbage til dit eget arbejde. Projektet er tænkt som en åben platform under CC-licens.

2. Om projektet:

Kortet skal forbinde Københavns fortid til vores samtid, og hjælpe med at tydeliggøre den koloniale infrastruktur i København, blandt andet:

 • Bygninger, der er finansieret af den transatlantiske handel, fx Odd Fellow Palæet, Øregård Museum, Øregård Museum, Marienborg.
 • Fabrikker, hvor værktøjer blev fremstillet til sukkerproduktion.
 • Lejligheder og huse, hvor tidligere guvernører og plantageejere residerede efter hjemkomst til København fra øerne.
 • Kastellet og det gamle kvindefængsel på Christianshavn hvor slavegjorte blev holdt fængslede for lovovertrædelser begået i lande i Afrika eller USVI.

Og ligeledes arven fra nøglefigurer og deres arbejder fra kolonitiden, såsom:

 • Guldalderkunstnere, hvis arbejde blev støttet af midler fra slavehandel eller sukkerindustrien i de tidligere kolonier.
 • Kunstværker, som tematiserer kolonitiden eller slavehandlen (fx H.C. Andersens Mulatten eller Henrik Cavlings ”Den Vestindiske Soldat”).

Projektet vil bestå af et interaktivt kort, hvor hvert bidrag highlightes med en markør på kortet, som kan aktiveres ved at trykke på det. Projektet kan potentielt senere programmeres som en app, der kan bruges til kritiske byvandringer og andre kortlægningsaktiviteter.

3. Hvad kan du bidrage med (alt skal være under en CC licens):

 • Billeder.
 • Tekst, mellem 200 og 1000 ord.
 • Lyd.
 • Film.

Når vi har modtaget dit bidrag vil vi indlægge dem i kortet. Du vil løbende blive konsulteret.

4. Tidslinje:

 • 24. februar: bekræft din deltagelse.
 • 15. marts: deadline for bidrag.
 • 25. Marts. Eventuel deltagelse i en workshop med ETHOS-lab og KU. Workshoppen omfatter:
 1. At skabe en meget simpel prototype at tale ud fra eller alternativt andre kortlægningseksempler der kunne inspirere eller kritiseres, som udgangspunkt for diskussionen.
 2. Kortlægge det indhold der er samlet ind og hvordan det skal kombineres
 3. Idégenerering med henblik på, at vi opnår enighed om hvordan den endelige udgave skal designes.
 4. Hvad der er teknisk muligt indenfor tidsrammen.

5. Projektets kernegruppe

 • Nanna Thylstrup (PI): postdoc ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
 • Michael Hockenhull, ETHOS Lab, ITU
 • Lene Asp, forfatter
 • Kristin Veel, lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
 • Mette Kia Krabbe Meyer, forskningsbibliotekar, Det Kongelige Bibliotek

6. Projektets målgruppe

 • Skole-, og gymnasieklasser
 • Studerende
 • Kulturarvsinstitutioner
 • Kritiske city-tours
 • Brugere af digitaliserede kulturarvsplatforme

Vi håber du har lyst til at være med til at tegne et nyt kort over København. Hvis du har lyst til at bidrage, kontakt da gerne mig eller Lene Asp. Deadline for interessetilkendegivelse er 24. Februar 2017.

Bedste hilsner,

Nanna Thylstrup

Mail: nannab@hum.ku.dk

Tlf.: 26818153