Ph.d. seminar on praxis based research

Tilmelding: Senest 1. december til Sofie Lebech @ s_lebech@hotmail.com

I dette første seminar om kunstnerisk og praksisbaseret forskning vil vi undersøge, hvordan vi bevæger os mellem praksis og teori i vores ph.d.- projekter. På baggrund af deltagernes egne projekter vil vi diskutere, hvilke vidensniveauer praksisdimensionen skaber, og hvordan vi overfører eller oversætter denne viden til den akademiske afhandling. Workshoppen åbner muligheden for at gå mere i dybden med deltagernes projekter og har to fokusområder: metode og form. Målet med dette seminar er at skabe et møde mellem de praksisbaserede ph.d’er, der på længere sigt kan dele erfaringer, problemstillinger og litteratur indenfor feltet.

Alle deltagere skal forberede et 5 min. oplæg om praksisdimensionen i deres projekt og udpege, hvilke udfordringer de ser som de mest relevante i forhold til koblingen mellem praksis og teori i deres projekt. Deltagerne bedes desuden læse de fremsendte tekster som grundlag for diskussionen og reflektere over et eller flere af følgende spørgsmål:

Spørgsmål

  1. Hvad bidrager praksisbaseret forskning med?
  2. Hvordan udfolder vi praksis inden for et akademisk forskningsmiljø?
  3. Hvornår starter forskningen?  Hvordan forholder vi os til det timegap, der er mellem praksis og refleksion? Finder forskning kun sted i efterreflektionen eller også før/under praksisarbejdet?
  4. Skal praksisbaseret forskning indeholde procedure/procesbeskrivelse for at validere forskningen?
  5. Hvordan forholder vi os til vores intentioner med praksis? Skal vi blot være selvkritiske omkring proces og metode?

Program

13.00-13.20 Frederik Tygstrup: Oplæg om praksisbaseret forskning og validitet.

13.20-13.50 Generel diskussion om tekster og spørgsmål modereret af Frederik Tygstrup

13.50-14.40 Deltagernes oplæg om praksisdimensionen i deres projekt (5 min. oplæg, 5 min. spørgsmål/ feedback)

14.40-15.00 Pause

15.00-16.00 Workshop. Diskussion af deltagernes projekter med udgangspunkt i tidligere diskussion og spørgsmål:  

Session 1: Metode: Hvordan kobler vi praksis og teori i forskningen? (moderator Stina)

Session 2: Form: Hvordan overfører vi praksis til den skriftlige afhandling? (moderator Sofie)

Litteratur

Bogh, Mikkel & Tygstrup, Frederik: “Working the Interface: New Encounters between Art and Academia” in: Quatesma, José, Dias, Paolo Rosa, Guadix, Juan Carlos Ramos (eds.): Research in Art and Design. Cracks in Method and Creation. Edição CIEBA 2011, pp. 102-113.

Rogoff, Irit: “Academy as Potentiality”, in Nollert, Angelika, Rogoff, Irit, et.al. (red.): A.C.A.D.E.M.Y, Revolver 2006, pp. 13-20.

Sheikh, Simon. "Objects of Study or Commodification of Knowledge? Remarks on Artistic Research". in Art and Research. A Journal of Ideas, Contexts and Methods, Vol. 2, No. 2, 2009.

Haseman, Brad: “A Manifesto for Performative Research”, in Media International Australia incorporating Culture and Policy, theme issue "Practice-led Research"(no. 118), 2006, pp. 98-106.